×

د سټوري ویور لخوا د ماشومانو لپاره خپاره شوي کیسو کتابونو ته د لاس رسي لپاره دلته کلیک کړ‎ئ: د سټوري ویور کتابتون

زمونږ د موضوعګانو لټول


د ځانګړو سرچینو ټولګې


د سټوري ویور کتابتون


Explore the StoryWeaver Collections

Translate English Storybooks to Afghan languages

Quickstart videos


په افغانستان کې زموږ د کار په اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره یو ویډیو وګورئ

با کتابخانه دیجیتالی درخت دانش و امکانات آن بیشتر آشنا شوید