×
تمام کورس ها و پروگرام های آکادمی درخت دانش رایگان هستند. ما هرگز از شما درخواست پول نمی کنیم. اگر کسی از شما خواسته است تا به او پولی بفرستید، این یک کلاهبرداری است. هیچ گونه پرداختی ارسال نکنید و لطفاً بلافاصله به ما اطلاع دهید - بیشتر بخوانید

Access children's storybooks through Storyweaver, click here: StoryWeaver Library

Explore our subjects


Featured Resource Collections


StoryWeaver Library


Explore the StoryWeaver Collections

Translate English Storybooks to Afghan languages

Quickstart videos


Watch a video to learn more about our work in Afghanistan

How to Use the Darakht-e Danesh Library