×
تمام کورس ها و پروگرام های آکادمی درخت دانش رایگان هستند. ما هرگز از شما درخواست پول نمی کنیم. اگر کسی از شما خواسته است تا به او پولی بفرستید، این یک کلاهبرداری است. هیچ گونه پرداختی ارسال نکنید و لطفاً بلافاصله به ما اطلاع دهید - بیشتر بخوانید

برای دسترسی به کتاب‌های داستان برای کودکان نشر شده توسط ستوری ویوور، اینجا را کلیک کنید: کتاب‌خانه ستوری ویور

مطالب کیوت کوسته


خاص منابع سته مجموعه


کتاب‌خانه ستوری ویور


Explore the StoryWeaver Collections

Translate English Storybooks to Afghan languages

Quickstart videos


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت های ما در افغانستان، این ویدیو را تماشا کنید

با کتاب‌خانه دیجیتالی درخت دانش و امکانات آن بیشتر آشنا شوید

پټوریک ښوپښو


پټوریک منبع