×

نظري مخانیک


دا کتاب، چې پوهنمل ډاکټر ګلزار امیني لیکلی، د نظري مخانیک په اړه دی. دا کتاب د فزیک پوهنځي د زده کړیالانو لپاره یو مهم سرچینه ده او د نظري مخانیک د نظریاتو او د هغوی د کارولو څرنګوالی په اړه معلومات وړاندې کوي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

پوهنمل ډاکټر ګلزار امیني

Translator

Publisher

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.