×

د نوبل جايزه


 هرکال د نوبل شپږ جايزې هغو خلکو ته ورکول کېږي، چې که په هر ملت پورې اړه ولري؛ خو يو فوق العاده او له نوښته ډک کار يې کړی وي.

د نوبل جايزه په لاندې ډګرونو کې د لاسته راوړنو په بدل کې ورکول کېږي:

  1. فزيک
  2. کيمیا
  3. فزيولوژي یا طب
  4. ادبيات
  5. سوله

د بشپړ متن د لوستلو لپاره لاندنی پی دی اف او یا ورد فایل راښکته کری.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

عامه لمن / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.