×

په نورو ژبو کې د نورو سرچینو لپاره لټونه

موږ د افغانستان په ویونکو ژبو کې لا ډېرو سرچینو ته د لاسرسي لپاره له خپلو همکاره ادارو سره همغږي لرو. نننی افغانستان اونیزې زموږ د رضاکارو او د سرچینو اعلان په خپله 394 ګڼه او د ۲۰۲۰ کال د اپرېل میاشتې په ۲۸ نېټې باندې خپور کړ.