×

مقصدلی درسلرنینگ باشلنیشی وآخری


مقصدلر

بواوچره‌شووده اشتراکچیلر قوییده‌گیلرگه اېگه‌ بۉلیشلری ممکن:

  • درس  نی مقصدلی روشده تعلیم مقصدلری بیلن انیقله ی آله دیلر.
  • نیمه‌ اوچون درسلر توشونرلی و اۉقووچیلر حیاتیگه ماس بۉلیشی کېره‌کلیگینی توشونه آله دیلر.
  • حاضرگی وآلدینگی درس/تعلیم  اۉرته سیده علاقه ایجاد قیله آله دیلر.
  • درسلردن خلاصه چیقریش بیلن مقصدلی یکونله ی آله دیلر.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.