×

صنفینگیزنی باشقرینگ (ایکینچی بۉلیم)


مقصدلر:

بواوچره‌شووده اشتراکچیلر قوییده‌گیلرگه اېگه‌ بۉلیشلری ممکن:

1.صنفده مکتبنی باشقریش نینگ ثمره‌لی استراتیژيلری بیلن کوچلی مجموعه‌نی یره‌تینگ.

2. ناقوله‌ی خط-حرکتلرنی برطرف اېتیش اوچون "ایجابي دسپلین" دن فایده‌لنینگ.

3. سیز اۉقووچیلر اوچون ماسلیک، منتظملیک و برقرارلیک تویغولرینی یره‌تیشینگیز ممکن.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.