×

فاطمه ریسنده


در زمانه های قدیم در یک شهر بسیار دور در غرب دختری به نام فاطمه زنده گی میکرد او دختر یک ریشنده پولداری بود. که ریشیدن را به دختراش یاد داده بود. یک روز پدراش به او گفت: "بیا دخترام که ما به سفر میرویم. من در بحر میانه کاری دارم و ممکن تو در سفر کدام  جوانی زیبایی را برای شوهر شدن ات  پیدا کنی." . . . 

 

برای مطالعه ادامه داستان، لطفاً روی گزینه "پی دی اف" که در زیر آمده است، کلیک کنید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.