×

پیوندها

کتابخانه انترنتی درخت دانش مخزنی از منابع است برای آموزگاران، معلمان , مربیان، سر مربیان، مدیران مکاتب، سواد آموزان و سایرین که در پیشبرد آموزش و پرورش در افغانستان سهیم اند.

کتابخانه های آنلاین در افغانستان: 

وسایل تکنالوژی برای معلمین:‌

کورس های باز (آنلاین و رایگان):

کورس های مکمل: 

کتاب های درسی آنلاین (رایگان): 

منابع مفید برای خواندن و سوادآموزی(به زبان انگلیسی): 

داده های آموزشی:

کتاب های دری و پشتو برای فروش: 

تصاویر آنلاین در بخش آموزش باز:

ویدیوهای آموزشی باز، آنلاین: 

محتویات صوتی باز و موزیک آنلاین: 

منابع آنلاین برای اریه ها و سلاید ها: 

منابع باز انیمیشن و شبیه سازی: 

 

 

آیا یک منبع را میدانید که باید در این صفحه گنجانیده شود؟ لطفا با ما به تماس شوید. ما علاقمند اضافه نمودن منابع مربوط به استادان و آموزش بوده و خصوصا از اضافه نمودن منابع که به لسان های ملی افغانستان هستند استقبال می نمایم.