×

معرفی کتابخانه درخت دانش

img_7002.jpg

با کتابخانه درخت دانش آشنا شوید

درخت دانش، کتابخانه‌ی انترنیتی یا مجموعه بزرگی از منابع باز آموزشی  برای معلمان، مربیان، مدیران مکاتب، کارمندان سواد آموزی و هرکس دیگری که در زمینه انکشاف معارف در افغانستان فعالیت دارد، می‌باشد. این مرکز باز منابع آموزشی شامل پلان های درسی، ابزار مربوط به مهارت آموزش (پیداگوژیک)، تمرین‌ها، تجارب، متون برای خوانش، کتب تمرین، نصاب تعلیمی و سایر منابع مورد استفاده در صنوف مکاتب افغانستان می باشد.
منابع موجود در کتابخانه درخت دانش برای هر کسی که در کتابخانه ثبت نام می‌کنند، به صورت رایگان قابل دسترسی است. ما  همه استفاده‌کننده‌گان کتابخانه را دعوت می‌کنیم تا نوشته‌ها و آثار خود را نیز به کتابخانه درخت دانش بیفزایند تا از  در گسترش هر چه بیشتر کتابخانه یاری رسانیده و از این طریق معلمین افغانستان را یاری رسانند. منابع باز آموزشی اساساً به معنی شریک ساختن آثار است. شما می‌توانید از منابع کتابخانه مستفید شوید، اما در پهلوی آن آثار خود را نیز با درج در کتابخانه با دیگران شریک سازید. برای نشر آثار تان در کتابخانه لطفاً با ما به تماس شوید. هدف ما گردآوری منابع معتبر و قابل استفاده در یک پایگاه واحد به منظور استفاده گسترده و دسترسی سهل به آن‌هاست.
ین م دارک از مراجع مختلف جمع آوری شده اند: از خود ما، یعنی زنان کانادا برای زنان افغانستان، سایر سازمانهای انکشافی فعال در افغانستان، وزارت تعلیم و تربیه، و نهادهای آموزشی افغان، و همچنان منابعی از سایر مناطق فارسی زبان و پشتو زبان (مانند ایران، پاکستان و تاجکستان). استفاده کنندگانی که ثبت نام (راجستر) کرده باشند، بطور رایگان می توانند به این منابع دسترسی داشته باشند و ما استفاده کنندگان را ترغیب می کنیم تا منابع خودشان را نیز درین سایت بافزایند (اپلود) و برای سهولت معلمان و آموزگاران افغان این مجموعه را توسعه دهند. ما امیدواریم بتوانیم منابع مفید را برای آموزگاران در یک مجموعه واحد گردآوریم تا دسترسی آنها را به این منابع آسانتر و وسیع تر گرداند.

از کتابخانه درخت دانش چگونه می توان استفاده کرد؟

هرکسی که به انترنت دسترسی داشته باشد می تواند منابع موجود در این کتابخانه را در کمپیوتر خود ذخیره (دانلود) و از آن‌ها استفاده کند. سر مربیان و استادان تربیه معلم می توانند با استفاده ازین سایت، منابع مورد نظر شان را دریابند و در کمپیوتر خود ذخیره کنند و آنگاه این منابع را بشکل چاپی در صنوف درسی شان در دارالمعلین‌ها توزیع کنند، و یا از آن‌ها در تهیه و ترتیب منابع درسی به زبان محلی خودشان استفاده کنند.  معلمین می‌توانند مطالب جمع آوری شده در این مجموعه را برای صنوف درسی شان و یا هم برای انکشاف مسلکی خویش دانلود و یا چاپ نمایند. کاپی و توزیع این منابع رایگان است. این منابع میتواند آزادانه کاپی و توزیع گردد. 

چه نیازی به کتابخانه انترنیتی وجود دارد؟

سیستم تعلیمی افغانستان در حال احیای مجدد است. میلیون‌ها دختر و پسر دوباره به مکتب بازگشته اند، نهادهای تربیه معلم باز شده و نصاب تعلیمی اصلاح شده مورد استفاده قرار گرفته است که در نتیجه تغییرات زیادی نسبت به نظام آموزشی گذشته را به بار آورده است. بر اساس استراتیژی آموزش ملی برای افغانستان، تغییرات دیگری نیز در نظام آموزشی کشور در راه است.  چهل سال جنگ و شورشگری جاری که معلمان و دختران دانش‌آموز را به طور خاص نشانه گرفته است، شرایط دشواری را برای تدریس به وجود آورده است. معلمان در افغانستان با کمبود جدی منابع روبرو اند. اکثر مکاتب، کتابخانه یا لابراتوارهای ساینسی ندارند، بسیاری متعلمان بدون کتاب درسی به مکتب می روند و معلمان مواد اندکی در اختیار دارند که بتوانند با استفاده از آن‌ها نصاب تعلیمی را پوشش دهند. اکثریت معلمان داخل خدمت افغانستان فاقد آموزش مسلکی بوده و بسیاری از آن‌ها تحصیلات عالی ندارند. بعضی از معلمین حتی از مکتب فراغت حاصل نکرده اند. به ویژه، دست‌یابی به منابع آموزشی با کیفیت به زبان‌های دری و پشتو دشوار است. حتی اگر چنین منابع قابل دست‌یابی هم باشند، بهای آن‌ها گزاف بوده و معلمین با معاش اندکی که دارند توانایی خرید آن‌ها را ندارند.

هدف کتابخانه درخت دانش این است تا زمینه دسترسی معلمان و مربیان افغانستان را به منابع باکیفیت درسی افزایش داده و این زمینه را به وجود آورد تا استادان، از منابع مختلف و متنوع در تدریس کار گرفته و با استفاده از آن‌ها مواد درسی خود را تهیه و منابعی را که تهیه می‌کنند از طریق این کتابخانه که مجموعه‌یی از منابع باز آموزشی است، با سایر معلمان شریک سازند. ما معتقدیم که دیجیتالی کردن این منابع باعث می شود که از کمترین امکانات بیشترین بهره گرفته شود و آموزش مستقلانه معلمان را بهبود بخشد. 

اما اگر انترنیت نداشته باشید، چگونه می‌توانید از کتاب‌خانه درخت دانش استفاده کنید؟

نسخه لایت کتاب‌خانه که در حقیت نسخه آفلاین است، برای رفع همین کاستی طراحی گردیده است. به این طریق می‌توان تمام کتاب‌خانه را در هر نوع مرکز کمپیوتری، به هر وسعتی که باشد، از یک پایه کمپیوتر گرفته تا مراکز بزرگ کمپیوتری نصب و با کمک شبکه محلی (LAN) فعال ساخت. به این ترتیب کسانی که در مناطقی قرار دارند که به انترنیت دسترسی ندارند و می‌خواهند از کتاب‌خانه درخت دانش استفاده کنند، به ساده‌گی به این کار نایل آیند. گروه کاری کتاب‌خا‌نه دانش، به صورت متداوم مواد ذخیره شده در نسخه لایت کتاب‌خانه به‌روزسازی می‌کنند تا استفاده‌کننده‌گان بتوانند از موادی که تازه به کتاب‌خانه اضافه گشته است، استفاده کنند. تا کنون در حدود 20 نسخه لایت کتابخانه در افغانستان، مثلاً در دارالمعلمین‌ها، مکاتب و ادارات دولتی نصب گردیده است. در صورتی که علاقه‌مند نصب نسخه لایت کتاب‌خانه در نهاد خود هستید، لطفاً با ما تماس بگیرید.