×

اۉقووچیلرینگیز اۉرگنگنی‌نی بهالنگ


مقصدلر:

اوچره­شوو آخریده قتنشچیلر:

  • بهالش/تستلرنی تعلیم مقصدیگه کۉره تقاسله­یدیلر
  • اۉقووچیلر اۉرگنگنی گواه لرینی انیقله یدیلر
  • اۉقووچیلردن فیدبک آلیش اوچون انیق ستراتیژیلرنی بېلگیله یدیلر.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.