×

برچه منبعلردن فایده لنیش


مقصدلر:

بواوچره شوو یکونیده قتنشچیلر قادر بۉله دیلرکه:

  • اۉقوو محیطیده موجود بۉلگن منبعلرنی انیقله ی­آله دیلر
  • برچه‌ باله‌لر تعلیمی اوچون فایده‌لی بۉلگن منبعلرنی تنله ی آلدیلر
  • برچه‌ باله‌لر نینگ تعلیمینی قۉللب-قوّتلشگه ماس کېله‌دیگن منبعلرنی تقاسلب و ایشله‌ته آله دیلر.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.