×

باله‌لرنی حمایه قیلیش (ایکینچی بۉلیم)


مقصدلر

اوشبو جلسه‌‌ آخریده اشتراکچیلر قوییده‌گیلرگه اېگه‌ بۉلیشلری ممکن:

  • اۉز صنفیده باله‌لرنی حمایه‌ قیلیش بیلن باغلیق معامله‌لرنی انیقلنگ.
  • باله‌لر نینگ صنفده و مکتبده دوچ کېله‌دیگن حمایه‌ خوفلری نینگ برچه‌ تورلرینی، شو جمله‌دن اۉقیتووچی، باشقه‌ باله‌لر و مکتبگه جلب قیلینگن باشقه‌ خادملر تامانیدن انیقلنگ.
  • اۉز صنفیده‌گی هر قنده‌ی زۉرآورلیک، باسیم یاکه زۉرآورلیک نینگ آلدینی آلیش چاره‌لرینی کۉرینگ.
  • صنف و مکتب اوچون باله‌لرنی تربیه‌لش مسأله‌لرینی حل قیلیش چاره‌لرینی کۉرینگ.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.