×

اۉقووچی‌لرینگیز حمایه‌لنگنلیگیگه ایشانچ حاصل قیلینگ (1-بۉلیم)


مقصدلر:

بو اوچره‌شووده اشتراکچیلر قوییده‌گیلرگه اېگه‌ بۉلیشلری ممکن:

  1. باله‌لر نینگ جسماني، عقلي، اجتماعي و حسي احتیاجلرینی توصیفلب بېریش.
  2. باله‌ حقوقلری و اولر نینگ احتیاجلرگه قنده‌ی باغلیقلیگینی توشونیش.
  3. باله‌لر نینگ حقوقلری و فراوانلیگینی حمایه‌ قیلیشده اۉقیتووچیلر نینگ رۉلی و مجبوريتلرینی ایتیب بېریش.
  4. اوشبو بیلیملرنی صنفده و مکتبده باشلش

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.