×

صنفینگیزنی باشقرینگ (بیرینچی بۉلیم)


مقصدلر: بوجلسه یکونیده اشتراکچیلر قوییده­گیلرگه قادر بۉله­دیلر:

  • درسلیک صنف نی باشقریش ستراتیژی لری طریقیدن بیر کوچلی درسلیک صنف ایجاد قیلینگ.
  • کونده_لیک میتودلر ودرسلیک صنف نی تنظیم قیلیش تخنیکلری دن فایده­لنیب اۉقووچیلر تعلیمی نی یخشیلنگ.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.