×

برچه اۉقووچیلرینگیزنی تانیب آلینگ واولرنی اۉرگه‌نیش جریانی‌گه کیریتینگ


مقصدلر: بوجلسه یکونیده اشتراکچیلر:

  • شامل بۉلیش اهمیتی­نی بیلیش و برچه اۉقووچیلر شامل بۉلیشی معنی سینی توشونیش.
  • باله­لرنی درس­دن اوزاقلشتیره­دیگن تۉسیقلرنی ایضاحلش.
  • آۉرگه­نیش یۉلیده­گی تۉسیقلرنی کمه­یتیریش  گه یاردم بېره­دیگن  بیر معیاری صنف ایجاد اېتیش ده مهم بۉلگن مهارتلرنی ایضاحلش کېره­ک.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

یاشقین بهانی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.