×

يک فانتا بيتی خدای پُامُاني


له يک چلوکو ڄُهاڼ هيني، سی ڄُهاڼ هيني يُاں سلونوکُالا ليکرڼ پُاک دونيُايې خلکو بوخت سُاتيلېنی. يک فانتابيتو اول يک جوړی او ګيري پرکېڼي يک دميجيلو مُانو ݜی ګوش بانو. تيني يګيلو نتيجو چټو فرق لرانو او تهیبوانو يُاں اسُانټی دېلو او هاتی ټی اټيلُ بُاری ګسی پشُايې. له ڄُهاڼ افغانستانی منُان ګېيني، او ګيري جيتکو ټی له ڄُهاڼ منندارو کڼُا منُان ګېيني، او پلوشه سلم بزګری کڼُا بيُان بيليني.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

پلوشه بزګر سلام

Translator

لطف الله ملاخیل

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.