×

تیلی، پروانۀ دُمدار


نویسنده و نگارنده تصاویر این کتاب مریم مهری هنرمند و رسام با استعداد افغان است.  این کتاب برای اطفال نازنین پیام آور زیبایی تفاوت ها میباشد تا اطفال نازنین بدانند که دنیا با تفاوت هایش قشنگ است و هر موجود روی زمین توانایی و زیبایی خاص خودش را دارد، همچنان نویسنده خواسته است درین کتاب به اطفال بگوید که هر یک شما خاص و دوست داشتنی هستید و توانایی های منحصر به فرد خود را دارید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

مریم مهری

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.