×

فرهنگ‌های غلط یا غلط‌های فرهنگ


فرهنگ‌های غلط یا غلط‌های فرهنگی، نام کتابی است که در مورد کژرفتاری‌های رایج در جامعه نوشته شده است. این کتاب به قلم امیر عباس آریان مطلق نوشته شده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

امیر عباس‌ آریان مطلق

Translator

Publisher

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.