×

تربیت فرزندی که تراما (آسیب روانی پس از حادثه ) را تجربه کرده است


کودکانی که تجربه روی‌دادهای ناگوار را داشته‌اند، نیاز دارند که احساس امنیت و محبت کنند. همه والدین می‌خواهند این نوع محیط آرامش‌بخش را برای فرزندان‌شان فراهم کنند. با این حال، وقتی والدین درک کافی از اثرات تراما ندارند، ممکن است رفتار فرزند خود را اشتباه تفسیر کرده و در نتیجه احساس ناامیدی یا اندوه کنند. تلاش‌های آن‌ها برای مقابله با رفتارهای ناگوار ممکن است ناکارآمد باشد و گاهی حتی ممکن است آسیب‌زا باشد. . . این برگه‌اطلاعات ویژه، طبیعت تراما، اثرات آن بر کودکان و نوجوانان، و راه‌های کمک به کودکان‌تان را بررسی می‌کند. با افزایش درک شما از تراما، می‌توانید در پشتی‌بانی از بهبود ، ارتباط شما با فرزندتان و یا در بهبود رفتار وی باخانواده به طور کلی کمک کنید. این برگه توسط داکتر روهینا خرم به فارسی برگردان شده است

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

Children’s Bureau/ACYF/ACF/HHS

Translator

روهینا خرم

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.