×

افسانه‌های مردم هند و چین


افسانه‌های مردم هند و چین، گزیده‌یی از افسانه‌های مردمی چین و هند است که توسط فرهنگستان علوم شوروی گردآوری شده است. این کتاب را مهندش غلام‌رضا جلال نائینی به زبان فارسی برگردانیده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

گردآورنده: فرهنگستان علوم شوروی

Translator

مهندس غلام‌رضا جلال نائینی

Publisher

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.