×

مژده که آمد بهار، سبزه و گل بی‌شمار (ترانه کودکان) (شنیداری)


ترانه‌ی مژده که آمد بهار، سبزه و گل بی‌شمار، یکی از ترانه‌های کودکان است که در کتاب ترانه‌های قوقو برگ چنار به نشر رسیده است و هم چنان به شکل دیداری و شنیداری نیز تهیه و ارایه شده است. پروژه‌ی تهیه‌ی ترانه‌های کودکان از کارهای ارزش‌مند  AFghan Children's Songbook & Literacy Project, inc است. نسخه‌های دیداری (ویدیویی) این کلیپ‌ها را می‌توانید در سایت این نهاد  www.afghansongbook.org  دیده می‌توانید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.