×

قبول کردن قوانین و مقررات

قبول کردن شرایط

دفتر زنان کانادا برای زنان افغانستان و کتاب‌خانه درخت دانش در این وبسایت معلومات، متون، سافت ‌ویر و دیگر نوشته‌ ها (در مجموع "مواد") و چندین نوع خدمات (خدمات) را تحت شرایط و قوانین (شرایط استفاده) که در این سند ذکر شده در اختیار شما قرار می‌دهد. با ورود به این وبسایت، در واقع شما شرایط ذکر شده را قبول کرده اید. دفتر زنان کانادا برای زنان افغانستان و کتابخانه درخت دانش این حق را دارد که هر زمان بخواهد، نظر به صلاحدید، این شرایط را تغییر بدهد. در حال حاضر شما میتوانید از این وبسایت تحت شرایط ذکر شده استفاده کنید. علاوه براین، زمانی ‌که شما از کدام مواد و خدمات مخصوص در این وبسایت استفاده میکنید، برعلاوه اینکه شرایط استفاده از وبسایت را مراعات میکنید، لازم است که از قوانین و رهنمایی ‌های مواد و خدمات مربوطه که در بخش آن نوشته میباشد، نیز پیروی کنید. تمام این رهنمایی‌ها و قوانین در هماهنگی با شرایط عمومی استفاده از وبسایت، تهیه گردیده است. در صورت نقض قوانین وبسایت از طرف شما، به طور خودکار دسترسی شما به وبسایت قطع میگردد و شما باید هرگونه مواد را که از وبسایت دانلود و یا پرنت کرده اید، از بین ببرید.

معلوماتی که در این وبسایت قرار دارد، شاید از نگاه تخنیکی و تایپی بعضی اشتباهات را داشته باشد. همچنان معلومات بدون اطلاع دادن به شما، وقتا فوقتا تغییر و یا اپدیت میشود. برعلاوه، دفترزنان کانادا برای زنان افغانستان و کتاب‌خانه درخت دانش، شاید در این وبسایت تغییرات بیاورند ویا مواد، پروگرام‌ها و معلومات را که در این متن تشریح شده، بدون اطلاع قبلی به شما، تغییر بدهند.

دفترزنان کانادا برای زنان افغانستان و کتابخانه درخت دانش نمیخواهد که معلومات محرم را از طریق این وبسایت از شما درخواست و یا دریافت کند. لطفا به خاطر داشته باشید هر گونه معلومات را که به دفتر زنان کانادا برای زنان افغانستان و یا کتابخانه درخت دانش ارسال میکنید، باید محرم نباشد. ما اسم شما را ذکر نمیکنیم و حقایقی را که شما به این وبسایت ارسال میکنید، نیز در اختیار عموم قرار نمیدهیم، مگر اینکه:

الف: ما قبل از قبل برای ذکر نام تان از شما اجازه گرفته باشیم. ب: ما قبل از قبل به شما اطلاع داده باشیم که معلومات مشخصی را که شما در بخش معیین از این وبسایت اپلود (بارگذار) کرده اید، نشر میکنیم و اسم تان را نیز ذکر مینماییم. ج: و یا اینکه قانون به ما اجازه داده باشد که معلومات شما را نشر کنیم. شما میتوانید در باره محرمیت معلومات در دفتر زنان کانادا برای زنان افغانستان و کتابخانه درخت دانش، در وبسایت ما بیشتر بخوانید.

یادداشت کاپی رایت:

محتویات و دیزاین وبسایت درخت دانش (به شمول صفحه منابع) به نام درخت دانش ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶ کاپی رایت شده میباشد. با ارسال مواد به درخت دانش، شما موافقه نموده‌اید که مواد شما کاپی رایت میگردد و درخت دانش به عنوان منبع آن شناخته میشود. شما نباید محتویات این وبسایت را تغییر بدهید و یا از آن برای مقاصد تجاری استفاده کنید. در صورتی ‌که بخواهید از محتویات این وبسایت به شیوه‌ای استفاده کنید که در فوق ذکر نگردیده است، لطفا قبل از استفاده با ما به تماس شوید.

موادهای که در صفحه منابع کتابخانه موجود میباشد، در باره کاپی رایت هر یک از متن‌ها معلومات جداگانه دربر دارد. لطفا کاپی رایت متن‌های مذکور را که در صفحه منابع ذکر شده است، در نظر بگیرید. تا جاییکه ممکن است، منابع به  صورتی لایسنس گذاری شده که به شما اجازه میدهد از آن استفاده کنید و در آن تغییرات بیاورید. زمانی‌ که از این معلومات استفاده میکنید، لطفا درخت دانش را به عنوان منبع ذکر کنید و اگر اسم نویسنده معلوم است، آن را نیز بیان دارید. اگر در مورد کاپی رایت معلومات موجوده در وبسایت درخت دانش کدام سوال دارید، لطفا با ما به تماس شوید.

تمام مارک‌های تجاری که در این جا بیان شده، مربوط به مالکان آنها میباشند. در اینجا هیچ محتویات باید فکر نه گردد که شاید زیر کدام انگیزه، کاپی رایت، لایسنس، حق التالیف و یا اینکه به اجازه درخت دانش و یا فرد سوم بشکل رایگان برای مفاد شان پخش گردیده.